• Ассист центр

Публична оферта

Даний документ являє собою пропозицію (публічну оферту), в подальшому тексті “Оферта” ТОВ “ Автомобільний дім-Сервіс” в подальшому тексті іменований “Виконавець”, вміщує всі вагомі умови надання ассистанських послуг шляхом заключення договору надання послуг з будь-якою фізичною або юридичною особою ( іменовані в подальшому тексті “Замовник”), яка відгукнеться на дану пропозицію.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Договір надання послуг укладається шляхом прийняття оферти, яка вміщає в себе всі вагомі умови договору та має юридичну силу відповідно до законодавства України.

1.2.  Всі умови Оферти є обов'язковими для ЗАМОВНИКА. До початку користування послугами ЗАМОВНИК повинен ознайомитися з умовами даної Оферти та у випадку незгоди з якою-небудь умовою має право відмовитися від ії акцепту (порядок акцепту Оферти передбачений в п.1.3. Оферти).

1.3.  Акцептом Оферти, тобто ії повне та беззастережне прийняття, являє собою виконання ЗАМОВНИКОМ наступних дій: покупка сервісної пластикової карти (в подальшому тексті- Карти у ВИКОНАВЦЯ, представників ВИКОНАВЦЯ).

  1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом даної Оферти являє собою надання ЗАМОВНИКУ ассистанських послуг (координація , інформаційно- технічна підтримка клієнтів), на умовах передбачених даним Договором. Перелік послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ, вказаний на інформаційному ресурсі www.assistcenter.com.ua та відповідає обраному пакету обслуговування. При виконанні ассистанських послуг ВИКОНАВЕЦЬ залучає контрагентів в залежності від виду діяльності по переліку послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ. Територія надання послуг: Україна.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати умови обслуговування, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на інформаційному ресурсі ВИКОНАВЦЯ: www.assistcenter.com.ua не менш ніж за 10 днів до їх початку дії.

2.3. Публічна оферта публікується на інформаційному ресурсі www.assistcenter.com.ua

2.4. Послуги на інформаційному ресурсі www.assistcenter.com.uа, які відповідають обраному пакету обслуговування , надаються тільки відносно легкових автомобілів, повною масою до 3000кг.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:

3.1.1. Здійснювати прийняття заявок від ЗАМОВНИКА телефонними лініями, надавати консультацію та організовувати виїзд спеціалістів Контрагентів, з якими у Виконавця підписані договори надання послуг.

3.1.2. Самостійно визначати Контрагента, який надає послуги допомоги (надалі "послуги") ЗАМОВНИКУ.

3.1.3. Своєчасно сповіщати ЗАМОВНИКА про всі ситуації , що потребують додаткового узгодження.

3.1.4. У випадку не отримання від ЗАМОВНИКА повної інформації, необхідної для оформлення заявки для надання послуг чи відмінності наданої ЗАМОВНИКОМ інформації від раніше наданих реєстраційних даних, які є у ВИКОНАВЦЯ, останній має право не прийняти таку заявку.

3.1.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право виконати однократне обслуговування ЗАМОВНИКА у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов'язків згідно розділу 3.2. протягом строку дії даного Договору.

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

3.2.1. Активувати карту протягом 5-ти днів, не враховуючи дату покупки: шляхом надання представнику ВИКОНАВЦЯ реєстраціонної інформації (номер Карти, марка, модель, рік випуску транспортного засобу, контактний телефон) по телефонному номеру : 0-800-50-222-8, або на ресурсі www.assistcenter.com.ua

3.2.2.Вказувати номер сервісної карти при подачі заявки по телефонним лініям оператору.

3.2.3. Пред'явити Карту представнику Контрагента (за вимогою).

3.2.4. Підписувати документи, які надають достовірність факту надання послуг (виконання робіт) Контрагентом.

3.2.5. У випадку втрати Карти негайно повідомляти ВИКОНАВЦЯ по телефону 0-800-50-222-8, а на наступний робочий день у письмовій формі.

3.2.6. У випадку якщо після подачі заявки необхідність надання послуг зникла, негайно інформувати про це ВИКОНАВЦЯ. Якщо відмова від поданої заявки на екстрені послуги відбулася пізніше ніж через 15 хвилин, рахуючи від часу прийняття ВИКОНАВЦЕМ заявки, ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ вартість хибного виклику по тарифам Контрагента, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

3.2.7. Інформувати ВИКОНАВЦЯ про зміну реєстраційних даних в порядку, врахованому у п. 3.2.1. Договору.

3.2.8. Не передавати активовану Карту третім особам.

3.2.9. Виконувати всі рекомендації, які дані Контрагентами ВИКОНАВЦЯ.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Вартість послуг відповідає обраному пакету обслуговування та публікується на інформаційному ресурсі www.assistcenter.com.ua

  1. ІНШІ УМОВИ

5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту акцепту ЗАМОВНИКОМ та діє протягом одного року.

5.2. Строк дії Договору автоматично пролонгується на наступний рік при умові внесення ЗАМОВНИКОМ одноразової щорічної абонентської плати на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

5.3. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність реєстраційної інформації ЗАМОВНИКА.

5.4. У випадках, передбаченних діючим законодавством при зверненні до ВИКОНАВЦЯ відповідних компетентних органів, ВИКОНАВЕЦЬ має право повідомити вказаним компетентним органам реєстраційні дані ЗАМОВНИКА.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх обов'язків згідно даного Договору, якщо воно виявилося внаслідок появи обставин непереборної сили /форс-мажор/, підтверджені відповідними документами Торгово-Промислової палати України, що виникли після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати та за виникнення яких не несуть відповідальності.

5.6. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість послуг, наданими Контрагентом. ЗАМОВНИК має право пред'явити претензії з якості наданих послуг Контрагентам ВИКОНАВЦЯ згідно з діючим законодавством України.

5.7. Відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010р. № 2297-VI Сторони дають згоду на зберігання та обробку персональних даних в межах цього Договору.

0 (800) 50-222-8
Украина, 02000 г. Киев,
ул. Бальзака, 7